Laatste nieuws in Vinkeveen en Waverveen

 

 

Gemeentelijke informatiepagina's

De algemene pagina van de gemeente de Ronde Venen

De gemeente publiceert wekelijks officiële bekendmakingen en gemeentenieuws op de gemeentepagina in het Witte Weekblad.

Op deze pagina kunt de meest recente gemeentepagina downloaden

Tevens zijn hier de vergaderingen van alle commissie's (meningsvormende raad) en raadsbesprekingen (besluitnemende raad) visueel te volgen : alle vergaderingen

Veranderingen zorg, jeugd en werk

Gemeente De Ronde Venen bereidt zich voor op veranderingen op het gebied van zorg en welzijn, werk en inkomen en jeugdhulp. Vanaf 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van taken die nu nog door het Rijk of door provincies worden geregeld. Het gaat om: 

  • Langdurige zorg (AWBZ): gemeenten gaan zorgen voor dagbesteding, begeleiding en daarmee samenhangende zorg voor hun inwoners, zodat mensen langer thuis kunnen blijven wonen.  

  • Jeugdhulp: alle vormen van jeugdhulp en de uitvoering kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering.

  • Arbeidsparticipatie: door het samenvoegen van wetten in de Participatiewet komt er één regeling voor mensen die extra hulp nodig hebben om aan het werk te komen. Zo kunnen inwoners blijven meedoen in de samenleving. 

Gemeenten zijn dan verantwoordelijk voor ondersteuning aan mensen die het zelfstandig niet redden op het gebied van werk, inkomen, zorg, welzijn, opvoeding en jeugdzorg. Het doel van deze landelijke verschuiving van taken is om de hulp dichter bij mensen, minder complex en efficiënter te organiseren. Daarnaast is de verandering nodig om de toenemende vraag naar zorg en ondersteuning beschikbaar, goed en betaalbaar te houden. 

Hoe we in precies invulling gaan geven aan deze nieuwe taken en wat dat voor inwoners van De Ronde Venen betekent, wordt nu uitgewerkt. 

Bekijk voor een toelichting over de nieuwe gemeentelijke taken een korte film/animatie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Openingstijden gemeente tijdens feestdagen

Het gemeentehuis en de afvalbrengstations zijn vanwege de feestdagen gesloten op:

 

 

Medisch Centrum Vinkeveen

Tuinderslaantje 3
3645 EX Vinkeveen

met daarin gevestigd:
Apotheek Vinkeveen
Huisartsenpraktijk de Heuvelink
Huisartsenpraktijk de Beuk
Bloedafname Saltro
Hugo Tijhuis Osteopathie
VB Fysio

Medisch Centrum Zuiderwaard Vinkeveen

Plevierenlaan 23
3645 GN Vinkeveen

met daarin gevestigd:
Apotheek Zuiderwaard Medisch Centrum
Huisartsen Vinkeveen Z.M.C
Fisiotherapie
Ouderen Specialist
Dietist
Dermatoloog
Huidpraktijk
Cosmetisch arts
Bloedprikdienst
Natuurgeneeskunde
Verloskundigen

Acupunctuur Zoutman Woerden

Pompmolenlaan 26
3447 GK Woerden

Mob: 06 555 284 37
Mail: richard@acupunctuur-zoutman.nl
https://www.acupunctuur-zoutman.nl
https://g.page/Acupunctuur-Zoutman-Woerden?gm

De afvalkalender 2023

Op de afvalkalender staat op welke data in 2020 de verschillende soorten huisvuil worden opgehaald. Daarnaast vindt u hier meer informatie over de afvalsoorten en hoe u die op een goede en verantwoorde manier kunt scheiden en weggooien. Behalve tips en regels over het scheiden van afval staan in de afvalkalender allerlei handige adressen en telefoonnummers

Brugtijden de Ronde Venen

Bediening bruggen 2023

Voor de bediening van bruggen wordt geen bruggeld gevraagd.

De Angstel

Hulksbrug, Heinkuitenbrug en Derde brug (Abcoude)

16 april t/m 31 mei dagelijks:09.00–12.30 uur, 13.30 -16.30 uur, 17.30–19.00 uur
1 juni t/m 31 aug dagelijks 09.00–12.30 uur, 13.30–16.30 uur, 17.30–20.00 uur
1 sept. t/m 15 okt dagelijks 09.00–12.30 uur, 13.30–16.30 uur, 17.30–19.00 uur
16 okt. t/m 15 april op verzoek (ma t/m vrij) * 09.00–16.30 uur
16 okt. t/m 15 april zaterdag en zon- en feestdagen geen bediening

Voor bediening drukken op de rode knoppen. Wachttijd kan oplopen tot een halfuur.

* Bediening aanvragen van ma. t/m vr (uitgezonderd feestdagen): minimaal 1 dag tevoren aanvragen voor 10 uur bij de Gemeente De Ronde Venen, T. 0297 29 16 16.

Dorpsbrug en Donkervlietsebrug in Baambrugge

16 april t/m 31 mei dagelijks:09.00–12.30 uur, 13.30–19.00 uur
1 juni t/m 31 aug dagelijks 09.00–12.30 uur, 13.30–20.00 uur
1 sept. t/m 15 okt dagelijks 09.00–12.30 uur, 13.30–19.00 uur
16 okt. t/m 15 april op verzoek (ma t/m vrij) * 09.00–16.30 uur
16 okt. t/m 15 april zaterdag en zon- en feestdagen geen bediening

Voor bediening drukken op de rode knoppen. Wachttijd kan oplopen tot een halfuur.

* Bediening aanvragen van ma. t/m vr (uitgezonderd feestdagen): minimaal 1 dag tevoren aanvragen voor 10 uur bij de Gemeente De Ronde Venen, T. 0297 29 16 16.

Het Gein

Dorpsbrug

16 april t/m 31 mei dagelijks:09.00–12.30 uur, 13.30–16.30 uur, 17.30–19.00 uur
1 juni t/m 31 aug dagelijks 09.00–12.30 uur, 13.30–16.30 uur, 17.30–20.00 uur
1 sep t/m 15 okt dagelijks 09.00–12.30 uur, 13.30–16.30 uur, 17.30–19.00 uur
16 okt t/m 15 april op verzoek (ma t/m vrij) * 09.00–16.30 uur
16 okt t/m 15 april zaterdag en zon- en feestdagen geen bediening

Voor bediening drukken op de rode knoppen. Wachttijd kan oplopen tot een halfuur.

* Bediening aanvragen van ma. t/m vr (uitgezonderd feestdagen): minimaal 1 dag tevoren aanvragen voor 10 uur bij de Gemeente De Ronde Venen, T. 0297 29 16 16.

De Winkel

Nellesteinsebrug, Botholsebrug

16 april t/m 31 mei dagelijks 09.00-12.30 uur, 13.30-19.00 uur
1 juni t/m 31 aug dagelijks 09.00-12.30 uur, 13.30-20.00 uur
1 sept t/m 15 okt dagelijks 09.00-12.30 uur, 13.30-19.00 uur
16 okt t/m 15 april op verzoek (ma t/m vrij)* 09.00-16.30 uur
16 okt t/m 15 april zaterdag en zon- en feestdagen geen bediening

* Bediening aanvragen van ma. t/m vr (uitgezonderd feestdagen): minimaal 1 dag tevoren aanvragen voor 10 uur bij de Gemeente De Ronde Venen, T. 0297 29 16 16.

** Op 4 zaterdagen vóór aanvang van het voorseizoen en 4 zaterdagen na aanvang van het naseizoen bediening op verzoek van 9-16.30 uur. Aanvragen van ma. t/m vr. (uitgezonderd feestdagen): minimaal 1 dag tevoren aanvragen voor 10 uur bij de gemeente De Ronde Venen, T. 0297 29 16 16.

De Waver

Stokkelaarsbrug, Voetangelbrug

16 april t/m 31 mei dagelijks 09.00-12.30 uur, 13.30-19.00 uur
1 juni t/m 31 aug dagelijks 09.00-12.30 uur, 13.30-20.00 uur
1 sept. t/m 15 okt dagelijks 09.00-12.30 uur, 13.30- 19.00 uur
16 okt. t/m 15 april op verzoek (ma t/m vrij)* 09.00-16.30 uur
16 okt. t/m 15 april zaterdag en zon en feestdagen een bediening

* Bediening aanvragen van ma. t/m vr (uitgezonderd feestdagen): minimaal 1 dag tevoren aanvragen voor 10 uur bij de Gemeente De Ronde Venen, T. (0297) 29 16 16.

** Op 4 zaterdagen vóór aanvang van het voorseizoen en 4 zaterdagen na aanvang van het naseizoen bediening op verzoek van 9-16.30 uur. Aanvragen van ma. t/m vr. (uitgezonderd feestdagen): minimaal 1 dag tevoren aanvragen voor 10 uur bij de gemeente De Ronde Venen, T. (0297) 29 16 16.

Kromme Mijdrecht

Oude spoorbrug De Hoef

16 april t/m 15 okt. ma t/m vrij 07.00-21.00 uur
16 april t/m 15 okt. zaterdag 07.00-13.00 uur, 14.00-21.00 uur
16 april t/m 15 okt. zon- en feestdagen 08.00-13.00 uur, 14.00-20.00 uur
16 okt. t/m 15 april ma t/m vrij 08.00-19.00 uur
16 okt. t/m 15 april zaterdag 08.00-13.00 uur
16 okt. t/m 15 april zondag geen bediening

Oproepen van de brugwachter via een drukknop bij de brug. Als er na 15 minuten nog geen bediening is dan kunt u bellen met T. 06 51 56 96 35.

* Bediening op verzoek, aanvragen op de voorafgaande werkdag voor 16.00 uur bij de brugwachter De hoef, via T. 06 51 56 96 35.

Overzetbrug

1 jan. t/m 31 dec. dagelijks 00.00-24.00 uur

Brug wordt handmatig bediend door drukknop op remmingwerk bij brug.

Landverkeer:

  • Tussen 20.00 – 6.00 uur brug open voor scheepvaart en gesloten voor landverkeer (fietsers).
  • Tussen 20.00 – 22.00 uur brug bedienbaar voor landverkeer door middel van knop op brug.
  • Tussen 22.00 – 6.00 uur brug niet bedienbaar voor landverkeer en brug staat open voor scheepvaarverkeer.
  • Brug heeft beroepsvaart.

Ringvaart

Dorpsbrug Mijdrecht, Steffensbrug, Hefbrug Rondweg, Burgemeester Voogtbrug Wilnis, Heinoomsbrug Wilnis

16 april t/m 31 mei dagelijks 09.00-12.30 uur, 13.30-16.30 uur, 17.30-19.00 uur
1 juni t/m 31 aug. dagelijks 09.00-12.30 uur, 13.30-16.30 uur, 17.30-20.00 uur
1 sept. t/m 15 okt. dagelijks 09.00-12.30 uur, 13.30-16.30 uur, 17.30-19.00 uur
16 okt. t/m 15 april op verzoek (ma t/m vrij)*09.00-16.30 uur
16 okt. t/m 15 april zaterdag en zon- en feestdagen geen bediening

Oproepen van de brugwachter via een drukknop bij de brug.

  • Als er in Mijdrecht na 15 minuten nog geen bediening is dan kunt u bellen met T. 06 10 46 77 21.
  • Als er in Wilnis na 15 minuten nog geen bediening is dan kunt u bellen met T. 06 10 70 96 40.

* Bediening aanvragen van ma. t/m vr (uitgezonderd feestdagen): minimaal 1 dag tevoren aanvragen voor 10.00 uur op T.: (0297) 29 16 16.

Spoordijkbrug

1 jan. t/m 31 dec.  dagelijks 07.30-22.00 uur, zelfbediening via drukknop bij brug

Vinkeveense plassen

Gemeenlandsevaartbrug, Middenweteringbrug, Heulbrug en Geuzenbrug

16 april t/m 15 juni dagelijks 09.00-12.30 uur, 13.30-16.30 uur, 17.30-20.00 uur
16 juni t/m 31 aug ma t/m do* 09.00-12.30 uur, 13.30-16.30 uur, 17.30-22.00 uur
16 juni t/m 31 aug vrij t/m zo* 09.00-12.30 uur, 13.30-22.00 uur (extra brugbediening)
1 sept t/m 15 okt dagelijks* 09.00-12.30 uur, 13.30-16.30 uur, 17.30-20.00 uur
16 okt t/m 15 april ma t/m vrij **09.00-12.30 uur, 13.30-17.00 uur
16 okt t/m 15 april zaterdag **09.00-13.00 uur
16 okt t/m 15 april zon- en feestdagen geen bediening

* Als er tijdens bedieningstijden geen bediening is dan kunt u bellen met T. 088 61 91 201.

** Voor de Gemeenlandsevaartbrug en de Middenweteringbrug de brugwachter oproepen met een drukknop bij de brug.

Voor de Heulbrug de brugwachter oproepen door een €2,00 munt in een automaat te doen. Als er na 30 minuten nog geen bediening is dan kunt u bellen met T. 06 10 70 96 40.

Waverveen

Waverbrug

16 april t/m 31 mei dagelijks 09.00-12.30 uur, 13.30-16.30 uur, 17.30-19.00 uur
1 juni t/m 31 aug dagelijks 09.00-12.30 uur, 13.30-20.00 uur
1 sep t/m 15 okt dagelijks 09.00-12.30 uur, 13.30-19.00 uur
16 okt t/m 15 april op verzoek (ma t/m vrij) *09.00-16.30 uur
16 okt t/m 15 april zaterdag en zon- en feestdagen geen bediening

* Bediening aanvragen van maandag tot en met vrrijdag (uitgezonderd feestdagen): minimaal 1 dag tevoren aanvragen, voor 10 uur bij de Gemeente De Ronde Venen, T. 0297 29 16 16.

Geer

Oudendambrug, Hoek van Spengen

16 april t/m 31 mei dagelijks 09.00-12.30 uur, 13.30-16.30 uur, 17.30-19.00 uur
1 juni t/m 31 aug dagelijks 09.00-12.30 uur, 13.30-16.30 uur, 17.30-19.00 uur
1 sep t/m 15 okt dagelijks 09.00-12.30 uur, 13.30-16.30 uur, 17.30-19.00 uur
16 okt t/m 15 april op verzoek (ma t/m vrij) * 09.00-16.30 uur
16 okt t/m 15 april zaterdag en zon- en feestdagen geen bediening

* Bediening aanvragen van maandag tot en met vrijdag (uitgezonderd feestdagen): minimaal 1 dag tevoren aanvragen voor 10 uur bij de Gemeente De Ronde Venen, T. 0346 24 10 34.

Pontveer Nessersluis

Oudendambrug, Hoek van Spengen

1 jan t/m 31 dec ma t/m vrij 06.00-20.00 uur
1 april t/m 31 okt zaterdag en zondag 09.00-20.00 uur
1 nov t/m 31 maart zaterdag en zondag 09.00-18.00 uur
Feestdagen open als op zondag in die periode met uitzondering van 1e kerstdag en nieuwjaarsdag, koningsdag wordt niet als feestdag gerekend.

 

Tarief pontveer Nessersluis Enkele reis Kortingskaart 10x Kortingskaart 10 x bewoners Nessersluis
Voetganger  €0,50  €3,60  €3,60
Fiets, tandem, brom- snorfiets (incl. aanhanger)  €0,70  €4,40  €4,00
Auto en motor  €1,60  €11,30  €9,00
Vrachtauto, tractor en bestelbus  €2,00  €14,50  €12,00

Sluizen:

In de Geuzensloot, ten zuiden van de Vinkeveense Plassen, ligt de Demmerikse sluis (N201). Aan de noordzijde van de Plassen ligt de Proosdijer sluis (Winkeldijk, nabij restaurant Bon), richting Winkel. Tussen de Kromme Mijdrecht en de Kerkvaart te Mijdrecht ligt de Pondskoekersluis. Vanuit Nieuwkoop zijn de Plassen ook te bereiken via de Oudhuijzersluis.

De bedieningstijden van de sluizen zijn als volgt: In de periode 16 april t/m 31 mei en 1 september t/m 15 oktober dagelijks tussen 09.00 - 12.30 uur en 13.30 - 19.00 uur 
In de periode 1 juni t/m 31 augustus dagelijks tussen 09.00 - 12.30 uur en 13.30 - 20.00 uur

In de periode 16 oktober t/m 15 april: 

Alleen op afroep maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 16.30 uur 24-uur tevoren aanvragen tussen 17.00 en 18.00 uur. 
Voor het maken van een afspraak belt u met:

TELEFOONNUMMERS SLUIZEN:
- Demmerikse sluis Vinkeveen en brug : 0297-262540 de site www.demmeriksesluis.nl
- Proosdijersluis Vinkeveen: 0294-283383 de site www.proostdijersluis.nl
- Pondskoekersluis Mijdrecht: 0297-593313
- Oudhuijzersluis Wilnis: 0348-402098

 


Gemeentegids

Via deze pagina komt u bij de digitale gemeentegids. Deze gids wordt in opdracht van de gemeente uitgegeven door uitgever Akse Media.

De gids is hetzelfde als de papieren versie bij u thuis, alleen dan digitaal. In de digitale gemeentegids kunt u via de zoekmachine gemakkelijk de adresgegevens van de verenigingen, organisaties, stichtingen en instellingen in de gemeente opzoeken. Op de plattegrond kunt u meteen zien waar hetgeen u heeft opgezocht ligt.

Structuur dorpsvisie Centrum Vinkeveen

Hoe ziet de gemeente De Ronde Venen eruit in 2030?
Door de ligging aan het water, mag het met recht een dorp aan de Plassen worden genoemd. Echter, de Vinkeveense Plassen zijn vanuit het dorp nauwelijks waarneembaar of bereikbaar terwijl dit in het belang van recreatie, toerisme en voor de kwaliteit van wonen wel zeer gewenst is. Daarnaast speelt al langer de wens om de aansluiting van Vinkeveen op de N201 te verbeteren en is er een burgerinitiatief gestart om een evenementenplein te realiseren om daarmee de levendigheid in het dorp te versterken.

In de conceptvisie worden, onder het motto Dorp aan de Plassen, voorstellen gedaan om de kwaliteit van het centrum van Vinkeveen te versterken. De visie richt zich op verbetering van de relatie tussen het dorp en het water, verbeteren van de bereikbaarheid vanaf de N201 en meer ruimte creëren voor recreatieve activiteiten en bijzondere woonmilieus.

Te downloaden:Concept dorpsvisie Centrum Vinkeveen.pdfpdf(2,69 MB)

Tympaan "de Baat"

De kracht van verbinden en versterken

Tympaan-De Baat is een professionele welzijnsorganisatie in de regio De Ronde Venen. De mens staat centraal in ons werk, in individuele begeleiding en in groepsverband. De organisatie bevordert zelfredzaamheid, sociale samenhang en verhoogt de inzet voor en deelname aan de samenleving.
Samen met 450 vrijwilligers organiseren we activiteiten voor zowel jongeren als ouderen en zijn actief in buurten, wijken en dorpen.

Tympaan-De Baat
Kerkvaart 2
3641 EP Mijdrecht
0297-230280

Buurtkamer Vinkeveen

Repair Café Vinkeveen

Meldpunt openbare ruimte

Sinds vorig jaar is naam van de Servicelijn veranderd in Meldpunt openbare ruimte. Bij het Meldpunt openbare ruimte kunnen inwoners terecht met een klacht, vraag of opmerking over het onderhoud en de veiligheid van de openbare ruimte in De Ronde Venen. Daarnaast zijn tegelijkertijd ook het telefoonnummer en emailadres veranderd.

Wat kunt u melden?
Ziet u bijvoorbeeld een losliggende stoeptegel, een omgewaaide boom, een omvergereden paaltje of een mankement aan een speeltoestel? Heeft u een melding over zwerfafval, een kapotte straatlantaarn of overhangend groen? Is er een probleem met het gemeentelijke riool of heeft u een onveilige (verkeers)situatie geconstateerd? Al deze zaken kunt u doorgeven aan het Meldpunt openbare ruimte. Naar aanleiding van de melding wordt er door de gemeente binnen twee werkdagen actie ondernomen.

Hoe kunt u dit melden?
Via het Meldpunt openbare ruimte. U kunt ook bellen met het telefoonnummer 0297 29 16 16 of een e-mail met uw melding sturen naar gemeente@derondevenen.nl.

Wat kan ik doen als ik de weekkrant het Witte Weekblad niet heb ontvangen?

Als u een klacht hebt over de bezorging van de weekkrant het Witte Weekblad, dan kunt u deze doorgeven aan het Witte Weekblad via www.witteweekblad.nl (gratis) of via 088 824 82 40 (lokaal tarief - do/vrij/ma 10.00 uur-16.00 uur)

 

 

 


 


 

 
 

Alternative content

Get Adobe Flash player